Quạt Composite gián tiếp cánh nhôm đúc QVGC – 106N