Quạt thông gió gắn tường giảm tiếng ồn Onchyo 2 chiều FV15

325,000