Lưu trữ quạt hút gió gia đình tại đà nẵng - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT