Quạt hộp cách âm KTJ(D)-25-26-6 - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT