Quạt hướng trục hổn hợp GXF – 600B - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục hổn hợp GXF – 600B