Quạt hướng trục tròn GXF – 800A - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn GXF – 800A