Quạt hướng trục xách tay SHT 200 - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục xách tay SHT 200