Quạt hút âm trần có nối ống Onchyo FVCT30

515,000