Quạt thông gió gắn tường giảm tiếng ồn Onchyo 1 chiều FV25

435,000