Quạt xạc tích điện American Star cây đứng 35w, có pin