Quạt làm mát công nghiệp 30CT - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT